Straż Graniczna: Turysto – pamiętaj o obowiązujących przepisach!

W związku z coraz częstszymi przypadkami przekraczania przez turystów granicy polsko – słowackiej w miejscach do tego niedozwolonych, zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem, który znajduje się pod linkiem: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/37647,Turysto-pamietaj-o-obowiazujacych-przepisach.html
Przypominamy, że przekroczenie granicy z Republiką Słowacji w innych miejscach m.in.: na szlaku turystycznym czy ścieżce rowerowej stanowi wykroczenie z art. 49 a § 1 kodeksu wykroczeń. Dodatkowo osoby, które dokonają przekroczenia granicy wbrew obowiązującym przepisom, zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowane zostaną na 14-dniową kwarantannę.

Ułatwienia dostępu