Ankieta dotycząca chęci zakupu węgla po preferencyjnej cenie dla Mieszkańców Gminy Zawoja

Urząd Gminy Zawoja zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie ankiety o chęci zakupu węgla na preferencyjnych warunkach i po preferencyjnej cenie (maksymalnie 2.000,00 zł brutto za tonę).

Gmina, która zamierza kupić węgiel i sprzedawać go mieszkańcom gminy, musi najpierw dokonać wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem. Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie tych danych.

Główne założenia:

  • Maksymalna cena za węgiel dla gospodarstwa domowego 2.000,00 zł brutto za tonę;
  • Maksymalna ilość zakupionego węgla przez gospodarstwo domowe 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. (możliwość zakupu kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.);
  • Warunki, które należy spełniać, aby móc zakupić węgiel na preferencyjnych warunkach:

(1) żaden z członków gospodarstwa domowego nie nabył paliwa stałego (węgla) na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę;

(2) gospodarstwu domowemu przysługuje prawo do otrzymania dodatku węglowego/otrzymało dodatek węglowy;

(3) główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

  • Do ceny za tonę węgla nie jest wliczony koszt transportu ze składu zlokalizowanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego.

Mieszkańców gminy Zawoja, którzy chcieliby dokonać zakupu węgla na powyższych zasadach prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Zawoja do dnia 26 października 2022 r. do godz. 15.00 do Biura Obsługi Klienta. Wydrukowane ankiety będzie można również pobrać i uzupełnić na miejscu, w urzędzie. Skan ankiety można również wysyłać na adres e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl.

Jednocześnie podkreślamy, że ankieta nie jest zamówieniem, a jedynie wstępnym rozpoznaniem zainteresowania mieszkańców zakupem preferencyjnym, który miałby być realizowany przez samorząd gminny. Ustawa z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe jest dopiero w fazie procedowania przez Sejm i Senat. Po jej wejściu w życie, po uzyskaniu większej ilości informacji oraz wyników ankiet Urząd Gminy Zawoja będzie podejmował dalsze działania.