Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz

                Gmina Zawoja realizuje projekt Euroregion Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt o tytule: „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz”, poprzez projekt Gmina dąży do ukazania bogactwa kultury ludowej Babiogórców a także pogranicza polsko – słowackiego przez pryzmat życia i twórczości wybranych twórców ludowych.

Jedną z wybitniejszych postaci Zawoi jest rzeźbiarz Antonii Mazur, postać znana i doceniona przez znawców kultury ludowej, jego prace znajdują się na stałej wystawie Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Promocja dorobku postaci Antoniego Mazura jest szczególnie ważna w świetle ochrony dziedzictwa kultury regionu pogranicza polsko – słowackiego.

 Gmina Zawoja i Gmina Orawska Polhora to dwie sąsiednie gminy, których siedziby w linii prostej oddalone są zaledwie o ok. 20 km. Mimo tak niewielkiej odległości obu gmin wzajemna znajomość i wiedza o dziedzictwie kulturowym jest znikoma. Tymczasem posiadamy wiele wspólnego, łączy nas Babia Góra a także kultura ludowa. Działania podejmowane w projekcie zwiększą atrakcyjność dziedzictwa i wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.

 W trakcie realizacji projektu powstanie pomnik rzeźbiarza babiogórskiego – Antoniego Mazura. Rzeźba przedstawiać będzie artystę, który tworzy, w czasie pracy, z dłutami w ręce. Stanie w centralnych punkcie skwerku tak aby turyści i mieszkańcy mogli do niej podejść, przeczytać informacje o twórcy, które znajdować się będą obok a także zrobić sobie zdjęcie z wyrzeźbiona postacią.

Powstanie też  książka dla dzieci zawierająca informacje o  twórcach ludowych z Zawoi i Orawskiej Polhory w książce będą informacje o najbardziej cenionych artystach ludowych którzy już odeszli, a którym nasze regiony dużo zawdzięczają. Postaci te stanowić będą element promocji polsko – słowackiego pogranicza. Książka będzie zawierać informacje o 14 artystach – 7 z Zawoi i 7 z Orawskiej Polhory. Opisane postacie to muzycy, rzeźbiarze, poeci, malarze itp. Książka dodatkowo zostanie bogato zilustrowana przez artystę grafika tak aby uatrakcyjnić przekaz dla dzieci. W jej tworzeniu wezmą udział partnerzy słowaccy, którzy wybiorą swoich artystów oraz przekażą autorowi książki informacje o nich, na podstawie których zostaną stworzone teksty. Publikacja będzie rozdawana dla dzieci z gminy Zawoja i Orawska Polhora. Ponadto planuje się organizację wydarzenia promującego lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, na które to wydarzenie zostaną zaproszeni lokalni twórcy zarówno z terenu pogranicza, w szczególności z gminy Zawoja i Orawskiej Polhory, a także lokalne zespoły regionalne, poczęstunki przygotują koła Gospodyń wiejskich obu miejscowości. Przedsięwzięcie wpisuje się także w sposób oczywisty w założenia ratyfikowanej przez Polskę w 2011 r. Konwencję UNESCO z 2003r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.