Author: Karolina Listwan-Franczak

Honorowy Obywatel Gminy Zawoja, Zasłużony dla Gminy Zawoja, Człowiek Roku Gminy Zawoja – zgłoś swojego kandydata!

Kapituła honorowych tytułów Gminy Zawoja ma przyjemność zaprosić Mieszkańców i Instytucje Gminy Zawoja do zgłaszania kandydatów do następujących tytułów:

  • Honorowy Obywatel Gminy Zawoja
  • Zasłużony dla Gminy Zawoja
  • Człowiek Roku Gminy Zawoja

Pragniemy wspólnie uhonorować najbardziej zasłużonych dla naszej Gminy – osoby prywatne i instytucje, które wyróżniają się szczególnym poświęceniem i ofiarnością oraz wybitnymi zasługami dla dobra i chwały Rzeczypospolitej, a w tym mieszkańców „Małej Ojczyzny” – Gminy Zawoja szczególnie w dziedzinie integracji i ożywienia jej środowisk do aktywnego udziału w rozwoju kultury i gospodarki oraz w dokumentowaniu jej przeszłości i teraźniejszości.

Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie do dnia 31 grudnia 2023 r. poprzez złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja.

Wniosek musi być podpisany przez zgłaszającego oraz posiadać uzasadnienie uhonorowania danej osoby, zawierające szczegółowe wskazanie zasług kandydata.

*UWAGA: wnioski niepodpisane oraz/lub niezawierające uzasadnienia lub zawierające lakoniczne uzasadnienie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Kapitułę honorowych tytułów Gminy Zawoja.

Zgłoszone kandydatury Kapituła honorowych tytułów Gminy Zawoja zaopiniuje i przedłoży do akceptacji Radzie Gminy Zawoja, by w I kwartale 2024 r. podczas uroczystej gali, nagrodzić najbardziej zasłużone dla naszej Gminy osoby i instytucje.

Zachęcamy do zapoznania się z ,,Regulaminem honorowania szczególnych zasług poniesionych na rzecz mieszkańców Gminy Zawoja’’ oraz do skorzystania z formularzy wniosków, by zgłosić kandydata:

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Zawoja, sezon 2023/2024

Przed nadchodzącym sezonem zimowym, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zimowego utrzymania dróg w Gminie Zawoja, zawierającymi dane kontaktowe podmiotów świadczących usługi utrzymaniowe oraz koordynatorów zadań.

*Koordynator z ramienia Gminy Zawoja przyjmuje zgłoszenia od dnia 1 grudnia 2023 r. Do tego dnia zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Zawoja.

Konkurs Osobowość Ziem Górskich – wśród nominowanych zespół PotOCK z Zawoi

Głosujemy na muzyczną wizytówkę naszej gminy – zespół PotOCK

Po raz kolejny Koalicja Marek Ziem Górskich ogłosiła konkurs na Osobowość Ziem Górskich, który ma na celu popularyzację ludzi, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych oraz w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju regionów górskich polskich i słowackich.

Takich osób nam pod Babią Górą nie brakuje. Rok temu w kategorii ,,Sportowiec Ziem Górskich” zwyciężył Roman Ficek Hoka Poland Team, w tym roku postawiliśmy na muzyczny akcent – zespół PotOCK, którego członkowie poprzez swą muzyczną działalność – zderzenie muzyki rockowej z ludowymi tekstami, połączenie nieoczywistego brzmienia i innowacyjnych aranżacji tradycyjnych melodii karpackich stanowią oryginalną muzyczną wizytówkę naszego regionu.

Propozycja wójta gminy Zawoja Marcin Pająk została doceniona przez Kapitułę konkursu, która nominowała PotOCK w kategorii ,,Osobowość Ziem Górskich”:

Teraz musimy pomóc zwyciężyć zespołowi spod Babiej Góry poprzez oddanie swojego głosu w głosowaniu internetowym: https://sites.google.com/…/konkurs-kmzg…/g%C5%82osowanie

GŁOSUJEMY do 8 listopada!

Sylwetki kandydatów do przeczytania: https://sites.google.com/…/osobowo%C5%9B%C4%87-ziem-g…

Babiogórskie Centrum Kultury Zawoja. Kierunek z widokiem Marcin Pająk – wójt gminy Zawoja #konkurs #głosowanie #osobowośćziemgórskich