Author: Administrator

Terminarz wiosennych przeglądów koni

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w załączeniu przesyła terminarz wiosennych przeglądów koni (opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni w celu wydania dokumentu identyfikacyjnego “paszportu”, identyfikacja koni zagranicznych sprowadzonych w celach użytkowych). Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom.

Czytaj więcej

Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz

Gmina Zawoja realizuje projekt Euroregion Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt o tytule: „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz”, poprzez projekt Gmina dąży do ukazania bogactwa kultury ludowej Babiogórców a także pogranicza polsko – słowackiego przez pryzmat życia i twórczości wybranych twórców ludowych.

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania – ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi

Gmina Zawoja , informuje o wyniku zapytania ofertowego na: Wykonanie projektu i realizację rzeźbiarską w brązie pn. „ ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi realizowanego w ramach projektu Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz  numer INT/EB/BES/1/III/A/0132 „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

Artysta Rzeźbiarz Kwak Wiesław, ul. 3 Maja 14/1, 34-220 Maków Podhalański

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

W odpowiedzi na zapytanie cenowe wpłynęły trzy oferty otrzymując następującą punktację w kryterium cena:

 • Artysta Rzeźbiarz Kwak Wiesław, ul. 3 Maja 14/1, 34-220 Maków Podhalański  – 100,00 %
 • Rzeźbiarz Wrona Andrzej, Tomice 470, 24-100 Wadowice 76,30 %
 • Artysta Rzeźbiarz Ross Tomasz, ul. Droga do Rojów 11, 34-500 Zakopane   68,88%

Zapytanie cenowe

Gmina Zawoja w związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, Zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie projektu i realizację rzeźbiarską w brązie pn. „ ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi realizowanego w ramach projektu Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz  numer INT/EB/BES/1/III/A/0132 „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zawoja

34-222 Zawoja 1307

NIP: 552-15-88-530

REGON: 072182019

tel. /33/ 8775-006

e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie projektu i realizacja rzeźbiarska w brązie pn. „ ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi realizowanego w ramach projektu Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz  numer INT/EB/BES/1/III/A/0132 „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg 5a Polska-Słowacja 2014-2020, w szczególności:

 1. koszt wykonania projektu całości realizacji rzeźbiarskiej –(część opisowa, szkice i rysunki techniczne, wizualizacja projektu);
 2. koszt wykonania rzeźby postaci Antoniego Mazura;
 3. koszt wykonania form gipsowych, uformowania wosków;
 4. koszt odlewu w brązie metodą traconego wosku + transport + montaż;
 5. koszt nadzoru całości realizacji

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą – luty 2019 r.

Propozycje ofert proszę składać do dn. 27.12.2018 r. drogą elektroniczną na ww. adres email lub osobiście w siedzibie urzędu

 1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena 100% Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą