Babia Góra Trails

W Zawoi 13 października 2018 miłośnicy rowerów i nie tylko mogli uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, którym było uroczyste otwarcie ścieżek rowerowych typu singletrack o zróżnicowanym stopniu trudności pn. Babia Góra Trails. Jest to ok. 20,5 km tras zjazdowych, podjazdowych, w tym szlak wycieczkowy w kierunku Słowacji.

Uroczyste otwarcie poprzedziła konferencja 12.10. pn. „Górskie Trasy Rowerowe typu singletrack – inwestycja w przyszłość”, podczas, której można było zgłębić się w tematykę oraz poznać szczegóły projektu.

Cała inwestycja odniosła niebywały sukces, o czym świadczą liczne pozytywne komentarze na różnych portalach społecznych.

Projekt zrealizowany został w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w partnerstwie z gminą Oravska Polhora.

Idea całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez współpracy Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Sucha i Babiogórskiego Parku Narodowego. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Tadeusza Kosmana – Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha. To właśnie dzięki jego pomocy, życzliwości i zaangażowaniu, mogliśmy złożyć kompletną dokumentację i ubiegać  się o środki w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 810 510,93 €

Dofinansowanie dla Gminy Zawoja: 398 112,35 €

Dofinansowanie dla Gminy Oravska Polhora: 290 821,83 €

Poniżej zamieszczono link do strony przedstawiającej fotorelację z uroczystości otwarcia ścieżek rowerowych.
https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/zawoja/zawojska-gratka-dla-rower…

„ Babia Góra Trails”

Gmina Zawoja nawiązała współpracę z Oravská Polhora, w jej wyniku przygotowany został duży projekt budowy zrównoważonych ścieżek rowerowych typu „Singletrack”, mający na celu połączenie obu miejscowości. Partnerstwo obu gmin, pomysł i wspólne cele dały możliwość ubiegania się o środki w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Idea całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez współpracy Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Sucha i Babiogórskiego Parku Narodowego. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Tadeusza Kosmana – Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha. To właśnie dzięki jego pomocy, życzliwości  i zaangażowaniu, mogliśmy złożyć kompletną dokumentację i ubiegać  się o środki w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partnerstwo Gminy Zawoja – jako Partnera Wiodącego i Obec Oravská Polhora zaowocowało otrzymaniem dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% wartości całego projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi  810 510,93 €, z czego po stronie Gminy Zawoja to kwota  468 367,56 € , a po stronie Oravská Polhora 342 143,37 €.

Termin rozpoczęcia projektu Babia Góra Trails  (Zawoja, Oravská Polhora) to 2 stycznia 2017r., a termin zakończenia to  30 październik 2018r.

Głównym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania obszaru pogranicza wokół Babiej Góry, jego rozwój, ochrona i promowanie poprzez budowę transgranicznych górskich tras rowerowych.

Nasz projekt przewiduje budowę kilku ścieżek o różnym stopniu trudności i atrakcyjności pod kątem rekreacji oraz turystyki rowerowej. Większość tras (13,5km) znajdować będzie się w masywie Mosornego Gronia, łącząc swym zasięgiem wyciąg krzesełkowy „Mosorny Groń” z Centrum Górskim „Korona Ziemi”.

Ideą tego typu ścieżek jest umożliwienie czerpania przyjemności każdemu rowerzyście niezależnie od poziomu zaawansowania. Pozwolą na jazdę rowerem w terenie, który na co dzień raczej nie sprzyja tego typu aktywności. Dodatkowo ścieżki nie będą prowadzone po szlakach pieszych, aby wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwa.

Ścieżki zjazdowe będą jednokierunkowe, odpowiednio wyprofilowane, zbudowane z przeznaczeniem dla różnego poziomu zaawansowania rowerzystów. W projekcie przewidziano te najłatwiejsze (niebieskie) dla rodzin z dziećmi, średniozaawansowane (czerwone) oraz trudne ścieżki (czarne), prawie naturalne, tzw. enduro dla ekspertów.

To co wyróżnia ten projekt na tle konkurencji, to dodatkowa, typowo turystyczna ścieżka, która ma połączyć Gminę Zawoja z naszymi słowackimi sąsiadami po drugiej stronie Babiej Góry. Przewidziano oznakowanie i wybudowanie ok. 25 km ścieżki do Orawskiej Polhory. Ścieżka ta będzie wykorzystywać istniejącą sieć dróg szutrowych, ale najbardziej ciekawy fragment prowadzący z Hali Barankowej poprzez Halę Kamińskiego i Mędralową ma prowadzić aż w okolice Przełęczy Jałowieckiej. Będzie to nowo powstała, widokowa ścieżka „singletrack”, gdzie połączy się z podobną ścieżką od strony Słowackiej. Ścieżka ma być dostosowana dla każdego rowerzysty o dobrej kondycji, gdyż prowadzi spod „Korony Ziemi” aż na wysokość 1100 m.n.p.m, jednak jej walory przyrodniczo-krajobrazowe wynagrodzą trud włożony w jej przejechanie.

„Babia GóraTrails” – tak nazywa się całość koncepcji. Ścieżki mają powstać we współpracy ze słowacką stroną, reprezentowaną przez Gminę Oravská Polhora. Umożliwiać mają nie tylko rowerową rekreację w kompleksie Masywu Mosornego Gronia, ale także rozwijać transgraniczną turystykę rowerową, gdyż po Słowackiej stronie znajduje się ogromna (ok 80km) sieć doskonałych dróg szutrowych, opasających południowe stoki Babiej Góry, która także zostanie oznakowana i udostępniona rowerzystom w ramach tego projektu. 

                Gmina Zawoja zaprasza do śledzenia naszej strony internetowej na której będą pojawiały się informacje, materiały i zdjęcia dotyczące projektu „Babia Góra Trails” oraz odwiedzenia strony naszego partnera Obec Oravská Polhora pod adresem: www.oravskapolhora.sk

O projekcie:
Informacja 1
Informacja 2
Informacja 3
Informacja 4

Strony projektu:
http://www.babiagoratrails.com
https://www.babiahoratrails.sk