„Be in my shoe” – „Wejdź w moje buty”

Szkoła  Podstawowa nr 2 w Zawoi Wilcznej kończy realizację międzynarodowego projektu współpracy szkół w ramach Europejskiego Programu Erasmus+ finansowanego w całości z funduszy Unii Europejskiej. Projekt nosi tytuł Be In My Shoe-Cooperative Projectwork forDeveloping Cultural Competencies Wejdź w moje buty: współpraca projektowa w celu rozwoju kompetencji kulturowych. Partnerami w projekcie są trzy szkoły podstawowe: Felsötárkányi Általános Iskola és Alapfokú Müvészeti Iskola z Felsőtárkány  z Węgier, I.C.Elvira Castelfranchi z Finale Emilia MO z Włoch, oraz CEIP INFANTA LEONOR z Mazarron z Hiszpanii.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2018 roku i miał się zakończyć w 2020 roku, ale termin jego realizacji uległ przedłużeniu ze względu na pandemię. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły  Podstawowej nr 2 w Zawoi Wilcznej. Językiem projektu był język angielski. Szkoła pozyskała 30 900 Euro na realizację wszystkich zadań w projekcie.

Współpraca projektowa polegała na realizacji różnych zadań w szkołach każdego z krajów partnerskich, a także na międzynarodowych wymianach uczniów i nauczycieli oraz  wspólnych działaniach w środowisku międzynarodowym.

W marcu 2019 r. uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół partnerskich spotkali się na Węgrzech, gdzie przez tydzień poznawali siebie, swoje kraje i kultury poprzez szereg wspólnych działań i zajęć warsztatowych. W czerwcu 2019 r. wspólne spotkanie miało miejsce w Mazarron w Hiszpanii. Tu także w ramach tygodniowych wspólnych zajęć pogłębiano więzi partnerskie, doskonalono umiejętności językowe i budowano kompetencje kluczowe. W październiku 2019 r. doszło do spotkania międzynarodowego wszystkich szkół partnerskich we Włoszech. Przez siedem dni uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach tematycznych, poznawali kulturę Włoch i zacieśniali więzi kulturowe ze swoimi międzynarodowymi partnerami. W kwietniu 2020 r. to szkoła w Zawoi miała gościć swoich kolegów z Węgier, Włoch i Hiszpanii, by pokazać im piękno Polski, piękno naszego regionu, nasze zwyczaje, tradycje oraz system edukacji. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany. W takiej sytuacji trzeba było wykorzystać drogę wirtualną, żeby utrzymywać nawiązane przyjaźnie, dzielić się swoimi przeżyciami, opowiadać o swojej codzienności i pokazywać cząstkę swojej ojczyzny przyjaciołom z innych krajów.

Uczniowie prowadzili ze sobą korespondencję listową w języku angielskim, prowadzili padlet na stronie internetowej, gdzie dzielili się swoimi wrażeniami związanymi z koniecznością pozostania w domu i prowadzenia nauki na odległość oraz opisywali tradycje swoich krajów.

W okresie pandemii organizowano również dwustronne spotkania online w formie lekcji międzynarodowych doskonaląc swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. Wszyscy wierzyliśmy, że pandemia „odpuści” i dojdzie do międzynarodowego spotkania uczniów i nauczycieli w Zawoi, ale niestety rzeczywistość okazała się nieubłagana. Aby zrealizować cele projektu Szkoła  Podstawowa nr 2 w Zawoi Wilcznej przygotowała w maju wirtualne spotkania, w trakcie których wszyscy partnerzy spotykali się online na różnego rodzaju warsztatach, pozwalających na poznanie naszego regionu, naszego kraju i naszej polskiej kultury. Projekt się kończy, ale mamy nadzieję, że nasi partnerzy w najbliższej przyszłości zawitają do Polski, odwiedzą Zawoję i osobiście przekonają się o pięknie naszego regionu i naszego kraju. Dziękujemy wszystkim z nich za te prawie trzy lata spędzone na wspólnych działaniach. Ten czas był nie tylko niezwykle przyjemny i miły, ale także bardzo pożyteczny i efektywny zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Ułatwienia dostępu