Kultura

O HAFCIE BABIOGÓRSKIM

Matka natura jest artystką największego formatu i najlepszą nauczycielką człowieka. Tworzy obrazy, jakich nie bylibyśmy w stanie sobie wymarzyć. Zestawia kształty, kolory i faktury w sposób absolutnie genialny. Człowiek od wieków obserwował przyrodę. czerpał z jej mądrości, piękna i dobrodziejstw. To ona dała mu len na płótno czy puszystą wełnę na sukno. Len i wełna to podstawa babiogórskiego stroju. W ramach projektu uczestnicy poznawali babiogórskie wzory, które krok po kroku wykonali własnoręcznie zdobiąc stroje haftem.

Czytaj więcej

Babiogórski Pokaz Mody

Wójt Gminy Zawoja oraz Starosta Obec Oravska Polhora,zapraszają na Babiogórski Pokaz Mody, który zawita na scenę Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej Krzywdy w Zawoi, w niedzielę 23 października 2022 r. o godz. 15.00…

Czytaj więcej

Kultura ludowa skarbem Babiej Góry

Tytuł projektu: Kultura ludowa skarbem Babiej Góry

Partnerzy:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Poszukiwanie własnej tożsamości jest bardzo ważnym elementem rozwoju każdego człowieka. kultura ludowa przekazuje uniwersalne wartości poczucia wspólnoty, szacunku do przeszłości, tradycji i obyczajów wypracowanych w danym regionie przez pokolenia. W naszym projekcie chcemy stworzyć warunku wzmocnienia tożsamości kulturowej Górali Babiogórskich oraz słowackich Górali Orawskich z rejonu Oravskiej Polhory. Naszym celem jest także budowanie postaw świadomego uczestnictwa w kulturze i umiejętności prawidłowego odczytywania treści zawartych w kulturze ludowej oraz promowanie i kultywowanie dziedzictwa wokół Babiej Góry. Projekt zbudowany jest na potrzeby rozwoju edukacji etnograficznej. Projekt jest ukierunkowany na zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienia i rozwoju dziedzictwa kulturowego. Projekt dąży do zminimalizowania skutków niekorzystnej sytuacji jaką jest niski poziom wiedzy o kulturze ludowej wokół Babiej Góry, czego skutkiem jest niskie poczucie własnej tożsamości i niski poziom uczestnictwa w kulturze. Dzięki realizacji projektu powstanie publikacja poświęcona strojom babiogórskim, publikacja zawierająca profesjonalnie, artystycznie opracowane programy zespołów z gminy Zawoja (JUZYNY, CIEŚLICY oraz ZBÓJNIKA) oraz publikacja z pieśniami tradycyjnymi z rejonu Oravskiej Polhory. Ponad to projekt przewiduje zakup strojów i rekwizytów dla zespołów z gminy Zawoja oraz zakup wyposażenia do Izby Gajdoszów w Oravskiej Polhorze. Kolejnymi działaniami jest realizacja warsztatów dla zespołów oraz przygotowanie wspólnego widowiska “Na granicy” prezentującego wesele polsko – słowackie.

Cele projektu: Celem ogólnym projektu “Kultura ludowa skarbem Babiej Góry” jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu babiogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem giny Zawoja oraz obszaru Oravskiej Polhory. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców w następujący sposób:

  • Wydanie publikacji “Strój Górali Babiogórskich”, “Programy zespołów z gminy Zawoja” oraz “Pieśni archaiczne z Oravskiej Polhory”
  • Stworzenie widowiska “Na granicy”
  • Działania skierowane do zespołów – warsztaty, zakup strojów, rekwizytów i wyposażenia do Izby Gajdoszy

Cele szczegółowe:

  • Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez wydanie innowacyjnych publikacji oraz stworzenie widowiska “Na granicy” prezentującego zwyczaje polskie i słowackie podczas wesela
  • Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez wykreowanie nowych aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie, a tym samym ochronę folkloru słownego i muzycznego górali zamieszkujących gminę Zawoja i Oravską Polhorę

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

  • Kultura ludowa skarbem Babiej Góry
  • Rozwój zespołów – działania wzmacniające – warsztaty, zgrupowanie, zakup strojów i rekwizytów
  • Widowisko teatralne “Na granicy”
  • Ochrona i promowanie wyjątkowej kultury góralskiej w Orawskiej Polhorze

Okres realizacji: 05-2020 – 04-2021

Wartość projektu: 85 128,30€

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Fenomen żywotności

Dźwięki Babiej Góry – film.

Ułatwienia dostępu