Aktualności

komunikat

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu gminy Zawoja dla spółek wodnych działających na terenie gminy Zawoja

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz.U. z d2020r. poz. 5713 z późn. zm./ w związku z § 4 Uchwały Nr XXXIII/368/2022 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: trybu zm./ w związku z § 4 Uchwały Nr XXXIII/368/2022 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zawoja udzielanej spółkom wodnym w roku 2022

Czytaj więcej