Gospodarka odpadami komunalnymi

komunikat

Informacja dotycząca kompostowników

Urząd Gminy Zawoja informuje, że Rada Gminy Zawoja podjęła w dniu 17-12-2019r. uchwałę Nr XIIV/127/2019, w której zwolniła w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Zawoja kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Czytaj więcej