Projekty

Małopolskie OSP 2022

W dniu 13 grudnia 2022 jednostce OSP z Zawoi Dolnej został przekazany Średni samochód
ratowniczo – gaśniczy 4×4 zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

Czytaj więcej

Babiogórski pokaz mody

Opis mikroprojektu: Jednym z tradycyjnych sposobów zdobienia tkanin był haft. Początkowo proste hafty miały funkcję praktyczną – umieszczane wzdłuż szwów miały wzmacniać ubranie. Na strój bogato zdobiony haftem nie każdego było stać, dlatego jego posiadanie świadczyło o wyższym statusie majątkowym. Odświętne koszule,

Czytaj więcej

Poznajemy nasze kultury

Tytuł Projektu: Poznajemy nasze kultury

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy ochotniczych straży pożarnych na trwale wpisali się jako nieodzowny element kultury i dziedzictwa terenu pogranicza. Działalność OSP i KGW to przede wszystkim tradycja, nasze dziedzictwo kulturowe. OSP swoją działalnością nie tylko ratowniczą, ale także kulturową i sportową stanowi element życia codziennego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory. Niestety, młodsze pokolenia wykazują nikłe zainteresowanie lokalną działalnością OSP i KGW, przez co istnieje ryzyko “wymarcia” tych organizacji. Konieczne zatem jest propagowanie i zwiększanie wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obu miejscowości partnerskich. Niejako lekarstwem minimalizującym niekorzystne skutki braku wiedzy i zainteresowania lokalną kulturą, tradycją i historią naszego dziedzictwa w postaci działalności OSP i KGW na terenie Gminy Zawoja i Orawska Polhora jest konieczność podsycania ciekawości i pobudzenie zainteresowania. W ramach projektu zostaną zrealizowane spotkania lokalnej społeczności, dające możliwość poznania lokalnych tradycji pogranicza. Jedynym sposobem na ochronę dziedzictwa, tradycji i historii OSP i KGW jest zwiększenie wiedzy na ten temat. Propagowanie i szerzenie wiedzy jest jedynym sposobem na przetrwanie w świadomości ludzi dziedzictwa pogranicza. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polega przede wszystkim na podnoszeniu świadomości i wiedzy na ten temat.

Cele projektu: Celem ogólnym mikroprojektu jest zwiększenie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym pogranicza – promocja regionu oraz zwiększenie poziomu wykorzystania zrównoważonego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców, poprzez organizację spotkań i konferencji lokalnych społeczności.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez organizację aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie i przekazanie wiedzy i tradycji, a tym samym ochrona dziedzictwa kulturowego.
 • Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych.

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • Organizacja spotkań lokalnych społeczności Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory
 • Organizacja polsko – słowackiej konferencji dotyczącej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory

Okres realizacji: 01-2022 – 06-2022

Wartość projektu: 29 427,75€

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Smaki Babiej Góry

Tytuł projektu: Smaki Babiej Góry – ocalić od zapomnienia

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: W czasach fast-foodów, kebabów, burgerów, pizzy z dowozem niewiele osób z młodszego pokolenia zna lub pamięta smaku chleba maczanego w mleku z cukrem, placów na blasze, czy kulasy z masełkiem. Tradycyjne potrawy babiogórskie odchodzą w zapomnienie, wypierane przez dania z dalekich krajów i śmieciowe jedzenie. A przecież nasze babiogórskie potrawy są nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe jak na przykład zupa pokrzywowa o ponad 100 – letniej historii wytwarzania w Zawoi, czy obryndzowych kluseczkach z Oravskiej Polhory. We współczesnym zabieganym świecie brakuje czasu na celebrowanie posiłków, ten pędzący świat wymusił na nas zmian w kuchni. Nie mniej jednak, zauważyć można pojawiający się trend powrotu do tradycji. Powoli zaczynamy doceniać tradycję i coraz chętniej pragniemy sięgać po tradycyjne potrawy i jak dawniej celebrować posiłki. Konieczne zatem jest ocalenie od zapomnienia wspomnień smakowych i przekazanie ich dalej w przyszłość. Realizacja projektu uchyli rąbka tajemnic kuchni babiogórskiej, zapewni powrót do dawnych zwyczajów, spuścizny kulinarnej i zapomnianych smaków. Będzie również wspaniałą formą spotkań, wymiany doświadczeń, integracji i wspólnej zabawy gospodyń spod obu stron Babiej Góry.

Cele projektu: Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego jakim są tradycyjne potrawy kulinarne oraz ich wykorzystanie w celu podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza.

Cele szczegółowe:

 • wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez organizację warsztatów, festynu i publikacji książki
 • wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez wykreowanie nowych aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie, a tym samym ochronę tradycji kulinarnych

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • organizację 4 warsztatów kulinarnych dla przedstawicieli KGW z Zawoi i Orawskiej Polhory
 • organizację 2 warsztatów prowadzonych przez KGW dla dzieci i młodzieży
 • wydanie dwujęzycznej książki o dziedzictwie kulturowym pogranicza, jakim są tradycyjne potrawy kulinarne
 • organizację dwóch spotkań mających na celu promocję książki ukazującej dziedzictwo kulinarne pogranicza polsko – słowackiego

Okres realizacji: 2021-01 – 2021-10

Wartość projektu: 55 940,40 €

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje prasowe

Polsko-Słowackie zawody strażackie

Tytuł projektu: Polsko–Słowackie zawody strażackie

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Ochotnicza Straż Pożarna stanowi nieodzowny element kultury i dziedzictwa terenu pogranicza. W Polsce zorganizowane ratownictwo od ognia odnotowano po raz pierwszy w XIV wieku na terenie większych miast. Nie tworzono jednak wówczas organizacji wyłącznie w tym celu, lecz obowiązek pełnienia funkcji ratowniczych na wypadek pożaru nakładano na organizacje rzemieślników – na ich cechy. Dopiero w XIX wieku zaczęto sobie coraz bardziej uzmysławiać konieczność tworzenia specjalnych organizacji do gaszenia pożarów. Intensywny rozwój organizacji strażackich na ziemiach polskich znajdujących się wtedy pod trzema zaborami – datuje się od połowy XIX wieku.

Działalność OSP to przede wszystkim tradycja, nasze dziedzictwo kulturowe. OSP swoją działalnością nie tylko ratowniczą, ale także kulturową i sportową stanowi element życia codziennego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory. Druhowie Bogu na chwałę śpieszą ludziom na ratunek, jednak nie tylko… Swoją działalnością podtrzymują tradycję i zapewniają ochronę dziedzictwa tworząc historię, dokumentując wydarzenia i chroniąc od niepamięci dorobek dawnych pokoleń. Działalność OSP jest mocno zakorzeniona wśród starszych pokoleń, aby zapobiec zamieraniu tradycji i kultury OSP konieczne jest promowanie i zwiększenie zainteresowania służbą wśród dzieci i młodzieży. Zapewniając tym samym przetrwanie dziedzictwa , ochronę kultury i bogatej historii jaką jest działalność OSP na terenie gminy Zawoja i Oravskiej Polhory.

Cele projektu: Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności działalności OSP jako dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez realizację działań edukacyjnych, sportowych i kulturowych.

Cele szczegółowe: Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego poprzez wyeksponowanie społecznej działalności OSP, jako dorobku kulturowego mieszkańców.

Zagospodarowanie potencjału jakim jest działalność OSP do ochrony dziedzictwa kulturowego opartego na dokonaniach przeszłych pokoleń tworzących tradycję działalności OSP.

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • Planuje się organizację polsko – słowackich zawodów strażackich dla OSP z terenu Gminy Zawoja i powiatu suskiego oraz Oravskiej Polhory i innych gmin słowackich,
 • W trakcie zawodów strażackich przygotowana zostanie również degustacja potraw regionalnych – dla wszystkich uczestników imprezy,
 • Organizacja imprezy integracyjnej z występami zespołów regionalnych z gminy Zawoja i ze Slowacji. Z wydarzenia przygotowana zostanie dokumentacja zdjęciowa i krótki film promocyjny, które zostaną udostępnione na stronie ifb gminy zawoja
 • Wspólne ćwiczenia – 1 w Oravskiej Polhorze i 2 w Zawoi dla ok. 50 strażaków z gminy Zawoja i dla 50 ze Słowacji,
 • Wyjazd studyjny dla 50 członków OSP z Gminy Zawoja na Słowację w celu wymiany doświadczeń i zapoznania się z systemem działalności OSP na Słowacji.
 • Cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z przedstawicielami OSP, mającymi na celu przybliżenie historii powstania i działalności OSP na terenie gminy , jako ważnego elemetu kultury, dziedzictwa i dokonań pokoleń wraz z pokazami strażackimi i zwiedzaniem wystawy.
 • Przygotowanie stałej foto wystawy, wraz z krótkim opisem dla każdego zdjęcia. Wystawa zostanie przygotowana w sali OSP.

Okres realizacji: 09-2020 – 10-2021

Wartość projektu: 37 638,00 €

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje prasowe

Pierścień Babiej Góry

Tytuł projektu:                 Pierścień Babiej Góry

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Teren pogranicza polsko-słowackiego w regionie Babiej Góry jest terenem o niezwykłych wartościach przyrodniczych (park narodowy, rezerwat biosfery, obszary Natura 2000 – m.in. Babiogórski Park Narodowy po stronie polskiej i po słowackiej odpowiednik polskiego obszaru chronionego krajobrazu – Chranena krajinna oblast Horna Orava). Z tego względu jest odwiedzany przez rzesze turystów, których przede wszystkim przyciąga krajobrazowa dominanta czyli Babia Góra. Sprawia to, że okoliczne miejscowości i wiele ciekawych miejsc zostają często pomijane. Ich wartości tak krajobrazowe i przyrodnicze, jak i kulturowe pozostają w dużej mierze nie dostrzeżone. Ich dotąd niewykorzystany potencjał mógłby przyczynić się z jednej strony do odciążenia Babiej Góry (problemy z weekendowym dużym ruchem turystycznym, brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych, znaczna penetracja obszarów chronionych), a z drugiej z rozwojem innych miejscowości i miejsc, a co za tym idzie zmianą sytuacji życiowej ich mieszkańców.

Objęcie działaniami i efektami pogranicza po obu stronach granicy pozwoli na równomierne polsko-słowackie oddziaływanie mikroprojektu. Podjęcie realizacji działań w oparciu o współpracę polsko-słowacką promować będzie trasę wokół Babiej Góry oraz umożliwi zwrócenie i informowanie nie tylko o wartościach po stronie polskiej, ale i słowackiej. Współpraca z partnerem pozwoli na zachowanie poprawności merytorycznej i wskazanie na miejsca nieznane, a wartościowe.

Cele projektu: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu o jego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • Wskazanie i promowanie nieinwazyjnych dla przyrody sposobów zwiedzania pogranicza u podnóży Babiej Góry

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

wyznaczenie i wypromowanie trasy p.n. Pierścień Babiej Góry, łącząca miejsca leżące po stronie polskiej i słowackiej

wydanie przewodnika z kartą gry terenowej

Promowanie wybranych cennych i atrakcyjnych obiektów wokół masywu po obu stronach granic

Opracowanie i wydanie dwujęzycznej gry planszowej

Zorganizowanie okolicznościowego turnieju z udziałem najmłodszych mieszkańców pogranicza wraz z wystawą fotograficzną prezentującą region wokół Pierścienia Babiej Góry

Okres realizacji: 01-2021 – 10-2021

Wartość projektu: 33 461,00 €  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacje prasowe