Projekty

Zakup wyposażenia dla Gminy Zawoja.

Gmina Zawoja przystąpiła do realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na zakup wyposażenia dla Gminy Zawoja.

Celem operacji jest:

Poprawa jakości życia mieszkańców i tworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultywowania tradycji poprzez zakup wyposażenia plenerowego.

Wartość projektu: 70 965,81 zł

Kwota dofinansowania: 42 182,00 zł

Okres realizacji: do czerwiec 2023 r.

Małopolskie OSP 2022

W dniu 13 grudnia 2022 jednostce OSP z Zawoi Dolnej został przekazany Średni samochód
ratowniczo – gaśniczy 4×4 zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

Czytaj więcej

Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku OSP Skawica Centrum przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne.

Gmina Zawoja przystąpiła do realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku OSP Skawica Centrum przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne.

Celem operacji jest:

Poprawa jakości życia mieszkańców i tworzenie warunków do rekreacji i kultywowania tradycji poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne.

Wartość projektu: 72 417,48 zł

Kwota dofinansowania: 44 870,96 zł          

Okres realizacji: do czerwiec 2023 r.