Ukraina

Informacja dotycząca zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku z dokonaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom z Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi zmianie uległ załącznik do w/w wniosku.

Czytaj więcej

Wspólnie zadbajmy o rynek pracy w Małopolsce

Obywatele Ukrainy, którzy pracują i chcą na dłużej pozostać w Małopolsce, otrzymują możliwość rozwoju zawodowego i kształcenia w naszym regionie. Dzięki udziałowi w projekcie “Kierunek Kariera” mogą wziąć udział w kursach i szkoleniach

Czytaj więcej

KOMUNIKAT -fotograf

Wójt Gminy  Zawoja  informuje, że   w  dniu   29 kwietnia 2022 r. / piątek/ w Urzędzie  Gminy –  w sali    narad w godz. od  9.00 – 12.00  będzie  dostępny  fotograf, który  bezpłatnie  będzie   wykonywał  fotografie  dla uchodźców z Ukrainy do wniosku   na nadanie numeru  PESEL.

Informacja- fotograf

Wójt Gminy  Zawoja  informuje, że   w  dniu   20 kwietnia 2022 r.  w Urzędzie  Gminy –  w sali    narad w godz. od  9.00 – 12.00  będzie  dostępny  fotograf, który  bezpłatnie  będzie   wykonywał  fotografie  dla uchodźców z Ukrainy do wniosku   na nadanie numeru  PESEL.