„CZAS NA ZMIANĘ II- kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudniania”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „CZAS NA ZMIANĘ II- kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudniania” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021-31.12.2022.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki:

  1. Powyżej 30 roku życia
  2. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo
  3. Osoby o niskich kwalifikacjach

W projekcie oferujemy:

  • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy;
  • Wsparcie motywacyjne, psychologiczne
  • Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków
tel./fax. 12 423 66 90, 570-400-734
k.komorowska@itk.krakow.pl

Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie:
http://www.itk.krakow.pl/czas-na-zmiane2/

Ułatwienia dostępu