Czyste powietrze – zdrowy wybór

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Zawoja funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie Konsultacyjnym w godzinach funkcjonowania Urzędu mieszkańcy mają możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny jest realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Gminą Zawoja i ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zachęcamy do korzystania z punktu!