Dobry Czas na Adaptację do Zmian

W związku z panującą epidemią COVIT 19 i zmieniająca się sytuacją na rynku pracy pojawia się coraz większa grupa osób zagrożonych utratą pracy, bądź już zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także odchodzących z rolnictwa Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) przygotowała specjalny projekt dedykowany dla tej grupy ludności . Jest to projekt DCAZ czyli Dobry Czas na Adaptację do Zmian finansowany ze środków Unii Europejskiej , który daje możliwość aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników obejmujący swoim zasięgiem całe województwo małopolskie.
W ramach projektu oferujemy wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia poprzez skorzystanie z usług pośrednika pracy, który pomoże znaleźć nowego pracodawcę, podniesienie kwalifikacji kompetencji zawodowych dzięki stażom i specjalistycznym kursom jak również dajemy szansę na założenie własnej działalności gospodarczej lub pracę w przedsiębiorstwie społecznym.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby informacja o projekcie dotarła do lokalnej społeczności z terenu Powiatu oraz potencjalnych zakładów, w których przewidziane są zwolnienia lub likwidacja w najbliższym czasie , tak aby pomóc zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowej pracy i możliwości skorzystania z wsparcia oferowanego w ramach projektu.
W załączeniu przesyłam wzór ulotki do ewentualnej dystrybucji, a także kontakt zwrotny e-mail agnieszka.weber@marr.pl lub telefon 12 617 99 54 w celu omówienia możliwego zakresu współpracy i możliwości wsparcia dla każdego kto będzie zainteresowany udziałem w projekcie.
Bardzo proszę o umieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej.