Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia