Decyzja regulująca stan wody na gruncie/zatwierdzająca pisemna ugodę zmieniającą stan wody na gruntach