Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawoja

Pracownik:  Bogumiła Marek

Pokój: 1

Załączniki

Ułatwienia dostępu