Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na okres do 2 dni