Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych