Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych