Udzielenie ulgi podatkowej , umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności podatku na raty w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego oraz od środków