Udzielenie ulgi , umorzenie zaległości , odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pracownik:  Danuta Bargiel

Pokój: 5

Załączniki