Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów, zaświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Ułatwienia dostępu