Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja