Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu serwitutu opałowego do BgPN lub Nadleśnictwa