Dodatek Elektryczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi i Urząd Gminy Zawoja informują, że od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. będą przyjmowane wnioski na dodatek elektryczny.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej jednorazowy dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.

Wysokość dodatku na ogrzewanie prądem wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia w 2021 roku energii elektrycznej powyżej 5 MWh, 1500 zł (do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh).

WAŻNE:

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym, które korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej;
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja oraz GOPS w Zawoi, a także do pobrania poniżej.

Miejsce przyjmowania wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580, 34-222 Zawoja.

Ułatwienia dostępu