Dodatek gazowy (gaz ziemny) – refundacja podatku VAT

Wójt Gminy Zawoja informuje, że odbiorcy, którzy ogrzewają gospodarstwa domowe gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Wnioski o refundację podatku VAT można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, tel. 33 8775-049, adres e-mail: info@gops-zawoja.pl.

Podstawą prawną refundacji podatku VAT jest ustawa z dnia 16 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa ta reguluje zasady refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako źródła ogrzewania stosują urządzenia grzewcze zasilane wysokometanowym lub zaazotowanym gazem, w tym skroplonym gazem ziemnym, propan-butanem lub innym rodzajem gazu palnego, dostarczanym za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Warunkiem otrzymania refundacji podatku VAT, jest spełniania przez wnioskodawcę kryterium dochodowego, które wynosi na osobę w rodzinie.:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Kolejnym warunkiem jest konieczność potwierdzenia przez organ właściwy faktu, wpisania lub zgłoszenia tego źródła ciepła gospodarstwa domowego w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. CEEB). Przy czym należy to zrobić do dnia wejścia w życie ustawy, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz
w nowym roku. Żeby dostać zwrot pieniędzy, trzeba będzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT 
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wnioski te można składać pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także przy użyciu aplikacji mObywatel.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zawoja lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Szczegółowych informacji na temat refundacji podatku VAT można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi pod numerem telefonu: 33 8775-049.

Ułatwienia dostępu