Dodatek węglowy

komunikat

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

WARUNKI PRZYZANIA DODATKU WĘGLOWEGO

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ DODATEK WĘGLOWY

  1. Należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej.  
  2. Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin i stanowi on załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
  3. Wnioski  również można  złożyć  w Urzędzie  Gminy  w Zawoi w –  pok. Nr 11  
  4. Wnioski do pobrania

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA DODATEK WĘGLOWY

  1. W formie papierowej – wypełniony odpowiedni wniosek (do pobrania powyżej) można złożyć osobiście  
  2. W formie elektronicznej – wniosek przesyłamy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACEJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi…

Ułatwienia dostępu