Dostawy węgla do Gminy Zawoja z Kopalni Sobieski w Jaworznie

Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk informuje, że do Gminy Zawoja dotarły pierwsze transporty węgla z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, który będzie sprzedawany Mieszkańcom gminy po preferencyjnej cenie.

Cena węgla dystrybuowanego przez Gminę Zawoja wynosi 1700 zł za tonę.

Węgiel zakupiony przez gminę jest magazynowany i będzie wydawany mieszkańcom, którzy go zakupią ze Składu Budowlanego PHU FICEK w Skawicy, Skawica 317.

Koszt zakupu węgla nie obejmuje kosztu transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Mieszkaniec uprawniony do zakupu węgla powinien we własnym zakresie zapewnić sobie transport węgla/zamówić taką usługę, za dodatkową opłatą, w Składzie Budowlanym PHU FICEK.

Z osobami, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie, będą kontaktować się telefonicznie pracownicy Urzędu Gminy Zawoja, którzy przekażą niezbędne informacje.

Płatność za węgiel będzie regulowana na podstawie wystawionej faktury, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy Zawoja.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia oraz otrzymywanego od TAURON Wydobycie S.A. asortymentu węgla.

Wnioski o zakup węgla można nadal składać w Urzędzie Gminy Zawoja. W przewidzianym przez dostawcę asortymencie znajduje się węgiel gruby (orzech, kostka) oraz groszek.

Do końca tego roku jedno gospodarstwo domowe może zakupić maksymalnie 1,5 tony węgla. Jeśli będzie zainteresowane kolejnym 1,5 tony, to kolejny wniosek będzie można składać od 1 stycznia 2023 r.

Ułatwienia dostępu