Dotacje dla pracujących – możliwość podniesienia kwalifikacji z Projektem Kierunek Kariera także dla osób z wykształceniem policealnym/pomaturalnym

Miło mi poinformować iż aktualnie z usług doradczych i dofinansowania do szkoleń w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa mogą korzystać także osoby pracujące w wieku 25 – 50 lat, posiadające wykształcenie policealne/pomaturalne.

Informacja ta jest szczególnie ważna dla osób, które chciały skorzystać z dofinansowania do szkoleń z uwagi na konieczność podjęcia niełatwego wyzwanie dostosowania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych do zmieniającego się rynku pracy, ale z uwagi na posiadane wykształcenie nie mogły uczestniczyć w naszych projektach.