Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji

Fundusze Europejskie zapraszają na spotkanie, które odbędzie się już w najbliższą środę w godz. 11.00-13.00 w Nowym Targu.

Spotkanie dotyczyć będzie możliwości pozyskiwania przez osoby fizyczne oraz firmy środków na podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy i inne formy rozwoju dla siebie lub swoich pracowników.

Spotkanie poprowadzą specjaliści Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Targu we współpracy z ekspertami Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Podczas spotkania omówione zostaną aktualne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich umożliwiające rozwój kompetencji, w tym:

  • typy projektów, w których można wziąć udział;
  • obowiązujące zasady wsparcia, w tym dostępne poziomy dofinansowania;
  • ścieżki zgłoszenia się do projektów.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 14 maja 2024 r. do godz. 23:00.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej: https://www.fundusze.malopolska.pl/wydarzenia/8003-spotkanie-informacyjne-fundusze-europejskie-na-podnoszenie-kwalifikacji-w-nowym

Fundusze Europejskie dla Małopolski#UrządGminyZawojadlaMieszkańców#funduszeeuropejskie

Ułatwienia dostępu