Głosowanie na podstawie zaświadczenia

W trakcie przygotowania…