Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i inwestycji

mgr inż. Adam Skrzypek

tel.

Pracownicy:

tel.  , pokój nr.

Danuta Bargiel – Inspektor – realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, edukacja ekologiczna, archiwum zakładowe

Edward Mikołajczyk – Specjalista – realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, elektryfikacja i oświetlenie uliczne, komunikacja publiczna, prawo wodne

mgr inż. Adam Kurek – inspektor – gospodarka lokalami gminnymi, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, gospodarka gruntami, mienie komunalne, nazewnictwo i numeracja nieruchomości

Krystyna Motowidło – inspektor – gospodarka lokalami gminnymi, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, gospodarka gruntami, mienie komunalne, nazewnictwo i numeracja nieruchomości

Łukasz Listwan – Specjalista – planowanie przestrzenne, ochrona dóbr kultury, realizacja zadań z ustawy o prawie budowlanym, z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

Pracownik Stanowisko Email Pokój
mgr inż. Adam Skrzypek Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i inwestycji 18
Danuta Bargiel Inspektor – realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, edukacja ekologiczna, archiwum zakładowe 5
Edward Mikołajczyk Specjalista, – realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, elektryfikacja i oświetlenie uliczne, komunikacja publiczna, prawo wodne 22
mgr inż. Adam Kurek Inspektor – nadzór inwestycji liniowych i kubaturowych 16
Krystyna Motowidło inspektor – gospodarka lokalami gminnymi, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, gospodarka gruntami, mienie komunalne, nazewnictwo i numeracja nieruchomości 13
Łukasz Listwan Specjalista – planowanie przestrzenne, ochrona dóbr kultury, realizacja zadań z ustawy o prawie budowlanym, z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych 13