Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja

komunikat

Wójt Gminy Zawoja informuje, że trwa procedura aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja w związku z powyższym projekty do listy przedsięwzięć uzupełniających można zgłaszać w terminie do 31.10.2019 r.

Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie będą uwzględniane w kolejnej aktualizacji programu,  planowanej na  II kwartał 2020 r.

W załączeniu: Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja.

Ułatwienia dostępu