Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych w gminie Zawoja w roku 2023 oraz zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Zawoja zamieszcza harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Zawoja w roku 2023 oraz informację o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ułatwienia dostępu