I aktualizacja -podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2022

komunikat

Na podstawie art. 44 oraz 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 poz. 1930 z późn. zm. ) Wójt Gminy Zawoja ogłasza:

  1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawoja wynosi 8083,71.
  2. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawoja wynosi 673,64.
  3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zawoja wynosi 73.