II NABÓR DO PROJEKTU “MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” – od 30.04.2019 r. do 24.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem naboru do Projektu “Małopolska Niania 2.0” w załączeniu przesyłam pismo dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani dla rodziców dzieci w wieku do lat 3.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce “Małopolska Niania 2.0” – Aktualności

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji o naborze do Projektu w taki sposób, aby dotarła ona do możliwie najszerszego grona odbiorców Projektu, w tym do rodziców z niepełnosprawnością lub wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

W załączeniu przesyłam Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, wzór wniosku o przyznanie wsparcia, Listę gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, wzór Promesy przyznania Grantu, wzór Umowy o powierzenie Grantu oraz wzór umowy uaktywniającej zawieranej z nianią.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie:www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.

Z pozdrowieniami,

Waldemar Boczar

Załączniki

Ułatwienia dostępu