Informacja dotycząca zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku z dokonaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom z Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi zmianie uległ załącznik do w/w wniosku.