Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 6a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) udostępnia się informację o znajdujących się na terenie Gminy Zawoja zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495):

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” sp. z o. o. 34-222 Zawoja 1854 -siedziba Oczyszczalnia Ścieków w Zawoi Widły
  2. Firma Usługowo-Handlowej “KOMBUD” Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378
  3. A.S.A Eko Polska Sp. z o.o., ul. PCK 10/13, 40-057 Katowice

Jednocześnie przypominam wszystkim mieszkańcom gminy, którzy chcą pozbyć się odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a nie zamierzają jednocześnie nabywać nowego sprzętu tego samego rodzaju, mogą oddać bezpłatnie zużyty sprzęt do Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” sp. z o. o. 34-222 Zawoja 1854 -siedziba Oczyszczalnia Ścieków w Zawoi Widły. Warunkiem jest jedynie to, aby oddawany sprzęt był kompletny, tzn., że lodówki, pralki czy telewizory nie mogą być pozbawione, np. obudowy.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektryczny i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) nakłada na każdego użytkownika takiego sprzętu obowiązek jego selektywnego zbierania. Oznacza to, że nie można wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z innymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt tego rodzaju należy oddawać do punktów zbierających zużyte odpady elektryczne i elektroniczne. Od 1 lipca 2006 r. każdy sprzedawca hurtowy i detaliczny jest takim właśnie zbierającym. Każdy sprzedawca ma obowiązek, przy sprzedaży nowego sprzętu, przyjąć stary sprzęt tego samego rodzaju w ilości sztuka za sztukę, tzn. sprzedając, np. nową lodówkę, ma obowiązek przyjąć starą lodówkę, ale nie ma już obowiązku przy sprzedaży, np. nowej pralki, przyjąć starego telewizora.