Informacja – głosowanie korespondencyjne

INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych, w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminnym w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może

zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie kwarantannie, izolacji lub

izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar

najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Ułatwienia dostępu