INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Zawoja obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

§ 1
W dniu  20 września  2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja pok. Nr 15 odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 2
– Nr 3
– Nr 4
– Nr 6
– Nr 7
– Nr 8.

§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

Piotr Borkowski