INFORMACJA O PRZYJMOWANIU STRON PRZEZ WÓJTA GMINY ZAWOJA

Wójt Gminy Zawoja przyjmuje mieszkańców

w sprawach indywidualnych, w sprawach skarg i wniosków:

 wtorek od godz. 13.00 – 16.00

 piątek od godz. 14.00 – 17.00

Ze względów organizacyjnych termin spotkania z Wójtem należy uzgodnić w Sekretariacie –

pok. 26, tel. 33 8775 015 w. 126

 natomiast w sprawach pilnych bez uzgadniania terminu.