Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu gminy Zawoja dla spółek wodnych działających na terenie gminy Zawoja

komunikat

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz.U. z d2020r. poz. 5713 z późn. zm./ w związku z § 4 Uchwały Nr XXXIII/368/2022 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zawoja udzielanej spółkom wodnym w roku 2022

Wójt Gminy Zawoja

Informuje, że po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań dla spółek wodnych działających na terenie gminy Zawoja przyznał dotację dla:

  1. Spółka Wodna Budzonie w kwocie 15 000,00 zł
  2.  Spółka Wodna w Zawoi Wilczna w kwocie 15 000,00 zł

Zawoja, dnia 30-05-2022r.

Wójt Gminy Zawoja

Ułatwienia dostępu