Informacja o rozpoczęciu prac taksacyjnych

komunikat

Od 14 lutego 2022 roku wykonywane będą prace taksacyjne na użytkach leśnych dla poszczególnych podmiotów