Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych – dogoterapii w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 18.09.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 09.09.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych -dogoterapii w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 18.09.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2019-09-10

Nazwa i adres:
Magdalena Rzepka, Flat Team – dogoterapia, Kurów

Cena oferty:
Cena brutto za 1 godzinę: 90,00 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:
Magdalena Rzepka, Flat Team – dogoterapia Kurów