Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych – sensoplastycznych w ramach usług specjalistycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 16.10.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 07.10.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych sensoplastycznych w ramach usług specjalistycznych w „Babiogórskim Centrum Radości
i Uśmiechu” – w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 16.10.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono Wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:

15.10.2019r.

Nazwa i adres:

“Sensoludek-gabinet terapii i integracji sensorycznej Agnieszka Leśniak”, Stryszawa

Cena oferty:

Cena brutto za godz.: 85,00 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

1. Rehabilis, Czechowice-Dziedzice – 14.10.2019

Cena oferty:

Cena brutto za godz.: 100,00 zł

2. “Sensoludek – gabinet terapii i integracji sensorycznej Agnieszka Leśniak”, Stryszawa- 15.10.2019 r.

Cena oferty:

Cena brutto za godz.: 85,00 zł