Informacja o wyniku postępowania – ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi

Gmina Zawoja , informuje o wyniku zapytania ofertowego na: Wykonanie projektu i realizację rzeźbiarską w brązie pn. „ ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi realizowanego w ramach projektu Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz  numer INT/EB/BES/1/III/A/0132 „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

Artysta Rzeźbiarz Kwak Wiesław, ul. 3 Maja 14/1, 34-220 Maków Podhalański

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

W odpowiedzi na zapytanie cenowe wpłynęły trzy oferty otrzymując następującą punktację w kryterium cena:

  • Artysta Rzeźbiarz Kwak Wiesław, ul. 3 Maja 14/1, 34-220 Maków Podhalański  – 100,00 %
  • Rzeźbiarz Wrona Andrzej, Tomice 470, 24-100 Wadowice 76,30 %
  • Artysta Rzeźbiarz Ross Tomasz, ul. Droga do Rojów 11, 34-500 Zakopane   68,88%