INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Przetarg

Gmina Zawoja informuje, co następuje:

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Zawoja  w dniu 5 października 2022 r. o godz. 10,00  w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 13755/9 o pow. 0,0281 ha, położonej w Zawoi, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej KW KR1B/00045179/3

Liczba osób dopuszczonych do przetargu  – 0

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.