Informacja o wyniku przetargu

W dniu  20 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  przeznaczonych łącznie do sprzedaży , a obejmujących nr działek ewid. 20693/10, 20708/9, 20708/13, 20687/11 o powierzchni  ogólnej  0,7992 ha.

Działka nr ewid. 20693/10 o pow. 0,2030 ha objęta jest w KW  KR1B/00013444/9, działki nr 20708/9  i nr 20708/13 o pow. ogólnej 0,4457 ha, objęte są KW KR1B/00036004/0 i działka nr  20687/11  o pow. 0,1505 ha, objęta jest KW KR1B/00030600/6.

Liczna osób dopuszczonych do przetargu – 0 
Cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta ze względu na brak uczestnika przetargu.   Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

Ułatwienia dostępu